Adatvédelmi Szabályzat

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit szerint: az eladó a webshopon való termékértékesítés céljából a vásárló személyes adatait annak hozzájárulása alapján kizárólag a termék értékesítése céljából kezeli. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósuláshoz, (a termék értékesítéséhez) elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, illetőleg csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését. Eladó a személyes adatokat harmadik személynek nem adja át.

Eladó a vásárló személyes adatait az alábbi időtartamokra őrzi:
hírlevélre feliratkozás esetén a törlési kérelemig,
weboldalra történő regisztrálás esetén a regisztráció törlésének kérelméig
regisztráció nélküli vásárlás esetén a szerződést követő 90 napig.

Az adatvédelmi törvény alapján a vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

  • tájékoztatás
  • helyesbítés
  • törlés
  • betekintés
  • tiltakozás az adatkezelés ellen

Hírlevelek küldését a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza. Ez alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A gazdasági reklámtörvény ezen rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén – a nyilatkozó neve tekintetében – az adatkezelés kötelező.

A feliratkozás alapján Társaságunk visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait. Társaságunk a nálunk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adatot csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezeljük, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adjuk át.  Amennyiben a hírlevelekre való feliratkozásnál elfogadja jelen Adatvédelmi szabályzatot, úgy tekintjük, hogy ezen elfogadással adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti kezeléséhez hozzájárult.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére reklámot a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére, mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján van lehetőség. A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudja Társaságunk teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható.